Nový vztah po čtyřicítce? Otázky z redakce TV Nova.

11.08.2022
  1. Jak si lidé po čtyřicítce mohou ideálně najít partnera? Od čeho by se měli oprostit?

Dá se předpokládat, že po čtyřicítce máme za sebou již odžité nějaké vztahy a možná i manželství, které z nějakého důvodu nevyšlo. Často jsme bez partnera, ale pečujeme ještě o děti, které jsou nezletilé a na které je nutné brát ohled. Ideálně začneme s hledáním nového partnera v době, kdy již máme za sebou překonanou bolestnou a zraňující krizi po předchozím rozchodu. Porozuměli jsme důvodu, který vedl rozchodu nebo rozvodu, získali jsme náhled nad bývalým vztahem, jakou roli jsme v něm hráli, jak jsme se v něm cítili, co bychom již v novém vztahu nikdy nechtěli zažívat, co naopak v něm chybělo a je to pro nás významné. Opustit vztah a ponechat ho minulostí a otevřít se novému vztahu s jasnou představou, jaký vztah chci a potřebuji nyní žít a tvořit, aniž bych ztratila sama sebe.

Tím, že nový vztah nezatížím břemenem zraňujících předchozích zkušeností, strachu, obav, pochybností a nedůvěry, dopřeji si čas k uzdravení bolavého srdce, umožním sobě i budoucímu partnerovi začít vztah oproštěný od minulosti, která do nového vztahu nepatří.

Partnera je možné si najít kdekoliv a v jakémkoliv věku stejně. Na společenských akcích, mezi přáteli, v práci, na dovolené, na seznamkách. Místo nehraje roli, spíše naše připravenost.

  1. Čeho se lidé nejvíce obávají, když hledají partnera po čtyřicítce?

Že už nikoho nenajdou, že zůstanou sami. Častá a trýznivá obava mých klientů už po třicítce. A mnohdy úplně zbytečná, což ukáže čas. Věk nehraje pro vznik partnerství zásadní význam. Co je důležité - a to má každý jinak - porozumět sobě a tomu, co od vztahu potřebuji, jaký vztah hledám, zda je v něm místo pro partnerovy děti, možné budoucí společné děti, jak se chci v novém vztahu cítit, jakou blízkost potřebuji a sama mohu nabídnout, jak potřebuji ve vztahu komunikovat, kolik času a prostoru partnerovi mohu dát, jakou intimitu chci ve vztahu prožívat, jak budeme trávit volný čas... Čím mám jasnější představu, tím méně zklamání a překvapení pak prožívám.

  1. Čeho by se lidé měli vyvarovat?

Útěků ze vztahu do vztahu ze strachu z osamělosti. Prožívání nového vztahu v kritickém srovnávání s minulými partnery, přílišné odhalování minulých zkušeností s bývalými partnery v intimní oblasti, hraní rolí, upřednostnění partnerových potřeb před svými, upozadění svých hodnot, snů, osobních aktivit, přátelství, popření sebe ve prospěch vztahu, potřeby partnera zachránit, změnit, zbrklého a rychlého spolubydlení a očekávání jistého dalšího zklamání, nevěry, zranění jako nezpochybnitelnosti svého vztahového osudu.

  1. Pokud jeden z partnerů odejde nebo zemře, kdy je ten správný čas si najít nový vztah?

To jsou dvě velmi odlišně prožívané situace. I když rozchod nebo rozvod nazývám malou smrtí. V případě ukončení dlouholetého nebo intenzivního a láskyplného vztahu prožíváme podobné stavy jako u truchlení. V přítomnosti prožíváme bolest a ztrátu z odchodu partnera, hledáme chybu u sebe, u partnera u druhých, kteří svým vměšováním do vztahu jsou za jeho konec zodpovědní. Cítíme se osamělí, opuštění, bezradní, ukřivdění, zoufalí, ztracení, zmateni, zažíváme širokou škálu emocí, které se mohou rychle střídat: smutek, vztek, strach, lítost, nenávist.. Minulost je často nahlížena s lítostí, vytěsněním hádek, konfliktů, vzpomínkami na vše krásné a idylické, s touhou vrátit čas a změnit naše tehdejší slova, chování a činy, tím odvrátit zbytečný konec vztahu. Trápíme se stále dokola otázkami: kdyby, kdybych?

V nahlížené budoucnosti neexistuje naše společné my. Naše sny, plány, představy o společné budoucnosti nedojdou nikdy naplnění. Prožíváme úzkost, strach, prázdnotu, nejistotu, nespravedlnost.

Pokud ovšem prožíváme rozchod nebo rozvod ve vztahu, který byl dlouhodobě zatěžující, nefunkční, zraňující, toxický můžeme prožívat také pocity úlevy, svobody, bezpečí. Společně se strachem, úzkostí, nejistotou a dalšími.

Správný čas pro hledání nového partnera je značně individuální záležitostí. Pokud minulý vztah a bývalý partner není stále zraňující prožívanou přítomností, pokud mám zpátky svoji sebehodnotu, důvěru v sebe a důvěru v život, porozumění a ponaučení z minulé zkušenosti, kterou jsem nabyla po rozchodu, vnímám, že vztah je pro mne v životě bonusem a darem, jsem připravená na nový vztah.

V případě úmrtí partnera je významné dovolit si čas na truchlení, dát emocím průchod, být u svých potřeb, dát si tolik času, který potřebujeme po ztrátě blízkého partnera. Sdílet svůj zármutek s blízkými, rodinou, přáteli, dopřát si čas i prostor pro truchlení o samotě.

Pokud truchlení po ztrátě blízkého trvá déle než rok, nedochází k zmírnění smutku a bolesti, prožíváme úzkost, deprese, trápí nás nespavost a nechutenství je nutné vyhledat odbornou pomoc.

  • Pokud jeden z partnerů má děti, kdy je správný čas jim říct o novém vztahu? A partnera jim představit?

S osobním představováním nového partnera dětem není vhodné příliš spěchat. Mnohdy rozchody partnerů, rozvody manželů neprobíhají v přátelském duchu a pro děti je to velmi zatěžující období. Často jsou přítomni hádkám a konfliktům, které nakonec vedou k ukončení vztahu. Prožívají náročné období plné změn, než je nastavená péče, potřebují se stabilizovat ve změněných podmínkách po rozpadu rodiny. I v případě, že rozchod proběhl co nejvíce v klidu a ohleduplně vůči dětem, potřebují čas si zvyknout na každodenní absenci jednoho z rodičů, nový režim a jiné fungování rodinného systému.

Důležité je dětem nelhat, ale komunikovat situaci pravdivě s ohledem na jejich věk, emocionální zralost, individuální potřeby. Postupně připravit děti na nového partnera, dbát na správné načasování osobního setkání, neuspěchat přistěhování nového partnera do rodiny.

Zde více než jinde se vyplatí trpělivost.