Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše."

Dosavadní praxe

 • Krizové centrum Portus Prachatice - krizový intervent
 • OSVČ - kraniosakrální terapie
 • FN Motol, Praha - sestra, oddělení dětské kardiochirurgie
 • Fakultní nemocnice Brno - sestra, oddělení dětské kardiologie

Jmenuji se Pavlína Rasochová. Mám ráda smích svých dětí, jejich přítomnost v mém životě, bezpodmínečnou lásku zvířat a povídání s blízkými u dobré kávy. Pohled na moře a jeho proměny. Jeho vůni, šumění vln, slanou vodu na tváři a doteky horkého písku. Kostely, staré mosty a vše, co má otisk dávné historie, kdy s pokorou a úžasem oceňuji dílo našich předků. Mám ráda svoji svobodu, vnitřní klid i s jeho nestabilitou. Výzvy, kdy jdu do rizika, kdy opouštím - mnohdy se strachem - své dlouhodobě zažité jistoty a otevírám se neznámému...

Vzdělání

 • 2014-2019 Pražská vysoká škola psychosociálních studií - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • 1986-1990 Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra

Psychoterapeutické vzdělání

 • 2014-2019 Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik
 • 2018-2019 Daseinsanalytický výklad snů - výcvik
 • 2005-2006 Biodynamický výcvik v kraniosakrální terapii

Odborná praxe v rámci studia na PVŠPS

 • 2017 - 2019 Hospic Svatého Jana N. Neumanna Prachatice
 • 2017 - 2018 Krizové centrum Portus Prachatice
 • 2016 - 2017 OSPOD Prachatice
 • 2015 - 2016 OSPOD Vimperk
 • 2014 - 2015 Dětský domov Kašperské Hory Pečovatelský domov pro seniory Kůsov

Absolvované semináře na téma

 • Bible, náboženství, spiritualita
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi - cyklus seminářů (Autenticita, Eros, Thanatos)
 • Logoterapie
 • Existenciální analýza
 • Krizová intervence
 • Koučing
 • První občanská pomoc-krizová intervence
 • Hagioterapie